On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 6.1 million objects!

Federacja Bibliotek Cyfrowych Akredytowanym Agregatorem Europeany!

Dzięki wieloletniej współpracy z Europeaną oraz instytucjami dostarczającymi dane, otrzymaliśmy tytuł Akredytowanego Agregatora Europeany. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to na jeszcze lepszą współpracę, poprawę jakości naszych usług i danych oraz pozwoli na wymianę doświadczeń i współtworzenie europejskiej sieci agregatorów.

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

See also

Dra. Karola Schenkla Chrestomatya z pism Xenofonta : z przypisami i słownikiem : na klasę 5 gimnazyalną : podług 4 wyd. niem. - Ksenofont (ok. 430-ok. 355 p.n.e.)
Ksenofont (ok. 430-ok. 355 p.n.e.)
Xenofonta Anabasis. [1] - Ksenofont (ok. 430-ok. 355 p.n.e.)
Ksenofont (ok. 430-ok. 355 p.n.e.)
Happiness as a P hilosophical and Psychological Problems - Krasucka, Agata; Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krasucka, Agata; Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
W kościele i w cerkwi : praktyczny wykład obrządków rzymskiego i greckiego / J. S
Author unknown
Przykłady do tłumaczenia z greckiego na polskie i z polskiego na greckie ze słowniczkiem : zastósowane do grammatyki Cegielskiego - Mierzyński, Antoni (1829-1907)
Mierzyński, Antoni (1829-1907)
Wypisy greckie dla uczącej się młodzieży ułożone - Presiowski, Idzi (1803-1853)
Presiowski, Idzi (1803-1853)
Zadania do tłómaczenia z greckiego na polskie i z polskiego na greckie - Jerzykowski Antoni
Jerzykowski Antoni
Wypisy greckie : kurs pierwszy i drugi - Jacobs, Friedrich Christian Wilhelm (1764-1847)
Jacobs, Friedrich Christian Wilhelm (1764-1847)
Początki języka greckiego - Żukowski, Szymon Feliks (1782-1834)
Żukowski, Szymon Feliks (1782-1834)
S. Aureliusza Augustyna O mieście Bożem ksiąg pięcioro - Augustyn (św. ; 354-430)
Augustyn (św. ; 354-430)
Kazanie przy exeqviach Jaśnie Wielmożney Paniey Iey M. P. Zophiey Xiężney z Ostroga hrabiny na Wiśniczu Lubomirskiey, podczaszyney koronney Jaśnie Wielmożnego Jego Mci P. Stanisława hrabie na Wisniczu Lubomirskiego, woiewody y generała krakowskiego, zatorskiego, spiskiego, niepołomskiego, białocerkiewskiego etc. etc. starosty małżonki świętobliwey pamieci. w kościele wiśnickim, Oycow Karmelitów Bossych odprawionych 7. Maij. A. D. 1636 - Kmita, Mikołaj
Kmita, Mikołaj
Zal pogrzebowy przy trunnie Jaśnie Wielmożney Paniey, Jey Mości, Paniey Zophiey księżney z Ostroga Lubomirskiey Podczaszyny Koronney, Sędomierskiey, Spiskiey, Bialoczerkiewskiey, etc. Starościney na Wiśniczu dnia 15. lutego roku 1623 odprawiony - Suchodolski, Jan
Suchodolski, Jan
Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce. T. 1 - Falkowski Juliusz
Falkowski Juliusz
Kazanie przy exeqviach jaśnie wielmożney [...] Zophiey [...] Lvbomirskiey [...] Stanislawa [...] Lvbomirskiego [...] małżonki swiątobliwej pamieci, w kościele Wiśnickim Oycow Karmelitow Bossych odprawionych 7 maij A. D. 1636. - Kmita, Mikołaj
Kmita, Mikołaj
Rocznik Hydrologiczny Wód Powierzchniowych. Dorzecze Odry i rzeki Przymorza między Odrą i Wisłą, 1966
Author unknown
Kębłowice. Kartoteka powiatu zakroczymskiego w średniowieczu. Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Sztuka Pisania w Trzech Rozdziałach : Wyięta z Encyklopedyi I Pozytecznemi Przydatkami Pomnozona
Author unknown
Życie i Sztuka : ilustrowany dodatek "Kraju" 1901 nr 33
Author unknown
Pod banderą polską po słońce Afryki - Gustowski, Leszek
Gustowski, Leszek
Przegląd Egzekucyjny
Author unknown
Przegląd Egzekucyjny, R. 1, nr 3 (5 lipca 1939)
Author unknown
Przegląd Egzekucyjny, R. 1, nr 2 (15 czerwca 1939)
Author unknown
Polski Proces Cywilny : dwutygodnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego. R. 4, Nr 20-21 (15 października-1 listopada 1936)
Author unknown
Polski Proces Cywilny : dwutygodnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego. R. 4, Nr 16-17 (15 sierpnia-1 września 1936)
Author unknown
Polski Proces Cywilny : dwutygodnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego. R. 4, Nr 14-15 (15 lipca-1 sierpnia 1936)
Author unknown
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [10] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [10]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [8] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [8]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [7] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [7]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Frombork - katedra - Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928-1999)
Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928-1999)
Wrocław. Katedra - Geissler, Robert (1819-1893)
Geissler, Robert (1819-1893)
Graphics of cathedrals
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret mężczyzny w kryzie - Hofmann, Samuel (1595-1649)
Hofmann, Samuel (1595-1649)
Portret kobiety - nieznany
nieznany
Portret patrycjuszki - Nicolas z Neufchâtel (fl. 1539-ca 1573)
Nicolas z Neufchâtel (fl. 1539-ca 1573)
Jewellery on pictures
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 201
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 69
Author unknown
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 91, 1911, nr 113
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 24, 1887, no 173
Author unknown
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 90, 1910, nr 345
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 27, 1890, no 279
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 18, 1881, nr 81
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 68
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 199
Author unknown
Kurjer Warszawski. R. 91, 1911, nr 113
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 24, 1887, no 168
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 191
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 27, 1890, no 264
Author unknown
Kurjer Warszawski. R. 90, 1910, nr 340
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 94
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 18, 1881, nr 82
Author unknown
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 91, 1911, nr 116
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 24, 1887, no 177
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 61
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 198
Author unknown
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Kilometric index as biological indicator for monitoring forest roe deer populations - Bideau, E.
Bideau, E.
W sprawie badań związanych z tysiącleciem państwa polskiego - Gieysztor, Aleksander (1916-1999)
Gieysztor, Aleksander (1916-1999)
Kwartalnik Historyczny R. 109 nr 3 (2002), Strony tytułowe, spis treści
Author unknown
Polnische Kirchengeschichte - Zieliński, Zygmunt (1931- )
Zieliński, Zygmunt (1931- )
Nowe perspektywy elektronicznych wydań materiałów źródłowych : uwagi na marginesie cyfrowej edycji "Herbarza polskiego" Adama Bonieckiego - Narojczyk, Krzysztof
Narojczyk, Krzysztof
Kwartalnik Historyczny R. 118 nr 3 (2011), Komunikaty
Author unknown
Jeszcze o dokumentach fundacyjnych klasztoru cysterskiego w Lądzie - Ginter, Tomasz
Ginter, Tomasz
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie większości polskiej Wincentego Witosa w 1923 r. - Maj, Ewa (1957-)
Maj, Ewa (1957-)
La naissance de la nation lituanienne moderne - Bardach, Juliusz (1914-2010)
Bardach, Juliusz (1914-2010)
Lech Leciejewicz (26 I 1931-23 III 2011) - Modzelewski, Karol (1937- )
Modzelewski, Karol (1937- )
Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550-1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich - Jaworski, Rafał (1973- )
Jaworski, Rafał (1973- )
Proces Juliana Goslara - Borys, Włodzimierz
Borys, Włodzimierz
La Revue d’Histoire Militaire ("Wojskowy Przegląd Historyczny") - Rosen-Zawadzki, Kazimierz
Rosen-Zawadzki, Kazimierz
Conspecific recognition and mating in stone marten Martes foina - Lodé, T.
Lodé, T.
Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 42 (2004), Recenzje - Baran-Kozłowski, Wojciech (1976- )
Baran-Kozłowski, Wojciech (1976- )
Kwartalnik Historyczny R. 109 nr 2 (2002), Recenzje - Biskup, Marian (1922-2012)
Biskup, Marian (1922-2012)
Acta Poloniae Historica. T. 17 (1968), Comptes rendus
Author unknown
Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville - Heymowski, Adam (1926-1995)
Heymowski, Adam (1926-1995)
Le programme européen du prince Adam Jerzy Czartoryski en 1803-1805 - Skowronek, Jerzy (1937-1996)
Skowronek, Jerzy (1937-1996)
Fluctuations and behaviour of foxes determined by nightlighting. Preliminary results - Aubry, S.
Aubry, S.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login