On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 4.2 million objects!

Bezpłatne warsztaty dla naukowców korzystających ze zbiorów bibliotek cyfrowych

Zapraszamy naukowców korzystających ze zbiorów bibliotek cyfrowych w swojej pracy badawczej do udziału w bezpłatnych warsztatach zatytułowanych „Wykorzystanie kolekcji cyfrowych do celów badawczych: obecne możliwości i potrzeby naukowców z dziedzin humanistycznych”. W ramach warsztatów planujemy przedstawić bieżące możliwości jakie oferuje naukowcom Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz Europeana, a także omówić ograniczenia tych serwisów w

Atlas państwa zwierzęcego; Część I; Zwierzęta ssące - Lampert Kurt
Lampert Kurt
Obrona niedorzeczności, pokory, romansu brukowego i innych rzeczy wzgardzonych - Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Charles Dickens - Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Latająca Gospoda. Powieść - Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
O mądrości ojca Browna - Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Most viewed
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 85, 1905, nr 172
Author unknown
Kurjer Warszawski. 1865, nr 33
Author unknown
Atlas państwa zwierzęcego; Część I; Zwierzęta ssące - Lampert Kurt
Lampert Kurt
Sowietologia polskiej emigracji : w związku z książką Tadeusza Wolszy "Za żelazną kurtyną" - Bosiacki, Adam (1968- )
Bosiacki, Adam (1968- )
Prezydent chce wykorzystać Unię do cna - Wenta Ryszard
Wenta Ryszard
Dzisiejsza Słowacja. - Lipiński, Wacław (1896-1949)
Lipiński, Wacław (1896-1949)
Latająca Gospoda. Powieść - Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.13 - Uruski Seweryn (1814-1890)
Uruski Seweryn (1814-1890)
Herbarz polski

Herbarz polski

16 hours ago
Author unknown
[Władysław król polski poręcza Pawłowi z Russdorfu wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu i jego świcie bezpieczny przejazd na zjazd do Brześcia na dzień św. Mikołaja tegoż roku]. - Władysław III Warneńczyk (król Polski ; 1424-1444)
Władysław III Warneńczyk (król Polski ; 1424-1444)
[Jan Olbracht król polski potwierdza mieszczanom chęcińskim wszystkie przywileje i wolności nadane im przez jego poprzedników, których świadectwa zostały zniszczone w pożarze, dodając im ulgi i wolności celne w zakresie przewozu towarów i handlu solą i bydłem]. - Jan I Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
Jan I Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
Dokument króla Kazimierza Jagiellończyka zawierający zatwierdzenie wszelkich praw i przywilejów mieszczan wielickich - Kazimierz IV Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
Kazimierz IV Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
Ducatus Pomeraniae cum magma Maris Balthici provinciarum ad nexarum parte - Seutter, Matthäus George (1678-1757)
Seutter, Matthäus George (1678-1757)
De Zeecusten van Pomeren tusschen het Swin en Rijgshooft - Blaeu, Willem Janszoon (1571-1638)
Blaeu, Willem Janszoon (1571-1638)
Jak urządzić bibljotekę szkolną i domową? - Bornsteinowa, Jadwiga (1877-1971)
Bornsteinowa, Jadwiga (1877-1971)
Czasopismo Techniczne 1930 nr 1
Author unknown
Czasopismo Techniczne 1930 nr 17
Author unknown
Lechia w IX wieku : powieść historyczna. T. 1 - Budzyński, Wincenty (1815-1866)
Budzyński, Wincenty (1815-1866)
Portret Władysława Andersa
Author unknown
Karolina Lanckorońska z generałem Władysławem Andersem - Nieznany
Nieznany
Sprzęt narciarski : wyrób, wybór, konserwacja, smary - Ziętkiewicz, Władysław
Ziętkiewicz, Władysław
Opracowanie dokumentów w bibliotece cyfrowej e-bUW / Agnieszka Wróbel. - Wróbel, Agnieszka (1974- ).
Wróbel, Agnieszka (1974- ).
Gazeta Lwowska. 1938, nr 28
Author unknown
Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 1, Cz. 1 : Historya Gazety Lwowskiej 1811-1911 na tle czasopiśmiennictwa galicyjskiego 1773-1811
Author unknown
Stanisław Moniuszko : jego życie i dzieła. - Wyd. 2 uzup - Arct, Aleksander
Arct, Aleksander
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [5] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [5]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Łagów (linoryt) - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [6] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [6]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Gdańsk - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Pelplin - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Graphics of cathedrals
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Julii Bock - Simmler, Józef (1823-1868)
Simmler, Józef (1823-1868)
Portret kobiety - Gażycz, Maria (1869-1935)
Gażycz, Maria (1869-1935)
Portret Jadwigi z Tarłów Mniszchowej (zm. 1629) - Nieznany malarz polski
Nieznany malarz polski
Jewellery on pictures
Rozwój kultury muzycznej w Polsce - Jachimecki, Zdzisław
Jachimecki, Zdzisław
Historja muzyki - Łada, Kazimierz
Łada, Kazimierz
Archiwum Komisyi Historycznej. T. 1
Author unknown
Archiwum Komisyi Historycznej, T. 3
Author unknown
Archiwum Komisyi Historycznej, T. 2
Author unknown
Teorya fizycznego stanu kuli ziemskiej - Rudzki, Maurycy Pius (1862-1916)
Rudzki, Maurycy Pius (1862-1916)
Studya helmintologiczne. 2, Przyczynek do histologicznej budowy skóry niektórych przywr - Kowalewski, Mieczysław (1857-1919)
Kowalewski, Mieczysław (1857-1919)
O krwistych torbielach szyi - Sawicki, Bronisław (1860-1931)
Sawicki, Bronisław (1860-1931)
Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego - Abicht, Rudolf (1850-1921)
Abicht, Rudolf (1850-1921)
Powieści i szkice obyczajowe. Tom 1 - Niemojowski, Ludwik (1823-1892)
Niemojowski, Ludwik (1823-1892)
Jahres-Bericht der Handelskammer zu Breslau, 1850-1913
Author unknown
Gazeta Robotnicza 1891-1939
Author unknown
L
Paillasson
Vorschriften zum Schönschreiben für die Schulen in Schlesien - Ulrici, Andreas Gottlieb
Ulrici, Andreas Gottlieb
Listy wybrane Ludwika van Beethovena - Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Wojenna pieśń polska. T.3, Pieśni żołnierskie, ludowo-żołnierskie i ludowe śpiewane przez wojsko Rzeczypospolitej odrodzonej (od wymarszu 1 Kadrowej do roku 1933) Wojenna pieśń polska. T.3, Pieśni żołnierskie, ludowo-żołnierskie i ludowe śpiewane przez wojsko Rzeczypospolitej odrodzonej (od wymarszu 1 Kadrowej do roku 1933)
Author unknown
Szkoła tańców polskich.Praktyczny samouczek dla pań i panów - Kwiatkowski, Czesław
Kwiatkowski, Czesław
Wojenna pieśń polska. T .2, Pieśni żołnierskie i ludowo-żołnierskie Polski walczącej o wolność (wiek XVIII-XIX)
Author unknown
Śpiew rzymsko katolickiego Kościoła : od początku ery chrześcijańskiej aż po nasze czasy : uważany a) jako śpiew liturgiczny czyli gregoryański, b) jako śpiew polifonowy-memuralny czyli figuralny, c) jako śpiew ludowy - Sierosławski, Józef
Sierosławski, Józef
Ku czci Chopina. Przemówienie prof. dra Edmunda Krzymuskiego na uroczystej akademii w Teatrze Miejskim w Krakowie w poniedziałek dnia 20-go czerwca 1910 r. - Krzymuski, Edmund
Krzymuski, Edmund
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Das Unsterblichen Ruhms würdige Grabmahl Des [...] Herren Gottfried von Schmettau [...], Bediente Mit folgenden Zeilen [...] Christian Gryphius. - Gryphius, Christian (1649-1706)
Gryphius, Christian (1649-1706)
Discours Sur L
Grothaus, Karl von
Unser heutiges Concertwesen - Schäffer, Julius
Schäffer, Julius
Bey der Beerdigung 1749. den 8. Octobr. des [...] Herrn M. Joh. Siegmund John [...] Suchten ihr schuldiges Beyleid an den Tag zu legen die Auditores Primi Ordinis.
Author unknown
Piae vitae et mortis cogitationum duae
Author unknown
Tractatus iuris civilis et canonici ; Sophilogium - Johannes de Bromyard
Johannes de Bromyard
Zur Geschichte der Kirchengemeine Koiskau und Campern (Chronik) zum 200 jährigen Kirchen weih jubiläum Koiskau […] - Reymann, Gottfried
Reymann, Gottfried
Walka dziatwy polskiej z pruską szkołą - Jabczyński, Mieczysław
Jabczyński, Mieczysław
Zbiór autografów - Crato, Johannes (1519-1585)
Crato, Johannes (1519-1585)
De S. Lvca Evangelista : Carmen Sapphicum / P. Vinc. Vratisl. R. - Vietz, Peter (1519-1581)
Vietz, Peter (1519-1581)
Fragmenty starołacińskiego tłumaczenia Biblii
Author unknown
object

0 times
Author unknown
Predloženi a neb poczátek gednoho každeho njže psaneho Ortele ...
Author unknown
Collectanea medica - Scholtz, Laurentius
Scholtz, Laurentius
[Odpisy listów J. W. Ueberfelda do różnych osób, l. 1697-1731] i [Auserlesene Worte zur Taeglicher Uebung und Aufwechung aus der Seelige Mannes Gottes Johann Georg Gichtels Send-Briefen] - Gichtel J. G.
Gichtel J. G.
Psalterium nocturnum
Author unknown
Autografy i odpisy oraz spisy dzieł Jacoba Boehmego - Boehme, Jakob (1575-1624)
Boehme, Jakob (1575-1624)
Umständliche Beschreibung der Neustädter Bibliothek bey der Kirche des H. Bernhardins in Breslau [...] von Johann Dawid Wolf, einen Liegnitzer. - Wolf, Johann David
Wolf, Johann David
Textus varii

Textus varii

0 times
Author unknown
Missale

Missale

0 times
Author unknown
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2015 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

Add next query element
You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login

Build query

Add next query element